Slideshow Image 1Slideshow Image 13Slideshow Image 3Slideshow Image 5Slideshow Image 11Slideshow Image 12Slideshow Image 6Slideshow Image 3Slideshow Image 7Slideshow Image 9Slideshow Image 14

ПДФ Печат Е-мейл

Други Бизнес Услуги


Контрол и анализ

 • периодична проверка на счетоводната документация и спазване на нормативните актове;
 • следене на всички нормативно определени счетоводни, данъчни и осигурителни срокове;
 • анализ на динамиката на финансовите резултати, дълготрайните и краткотрайни активи, вземанията, задълженията и капиталовата структура;
 • осигуряване на текущ контрол на финансово-счетоводните операции;
 • извършване на инвентаризации на обекти и подотчетни лица.

 

Административни и секретариатски услуги

 • фирмена регистрация;
 • предоставяне на фирмен адрес;
 • поддържане на телефонен номер, водене на кореспонденция, преводи, прием и обслужване на партньори и клиенти и др.

 

Услуги, свързани с регистрацията на Акредитиран Представител

 • изготвяне на всички изисквани документи за регистрация на Акредитиран Представител в България (ДДС агент) съгласно Закона за ДДС и Правилника за неговото приложение;
 • осъществяване на процедурите, необходими за регистрацията на Акредитиран Представител в България (ДДС агент) в съответните данъчни служби;
 • консултации.