Slideshow Image 1Slideshow Image 13Slideshow Image 3Slideshow Image 5Slideshow Image 11Slideshow Image 12Slideshow Image 6Slideshow Image 3Slideshow Image 7Slideshow Image 9Slideshow Image 14

Данъчно-правни услуги ПДФ Печат Е-мейл

Нашият екип разполага с дългогодишен опит в сферата на данъчно - правните услуги и сме на разположение да Ви окажем ефективна подкрепа с:

  • консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство - данъци върху печалбата, ДДС, ДДФЛ, данъци при източника, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
  • предоставяне на информация за всякакви промени в търговското, данъчното, валутното законодателство и законодателството по социално и здравно осигуряване;
  • вътрешен данъчен контрол;
  • съдействие по време на данъчни ревизии;
  • представителство на клиентите пред данъчните власти;
  • различни правни услуги.