Slideshow Image 1Slideshow Image 13Slideshow Image 3Slideshow Image 5Slideshow Image 11Slideshow Image 12Slideshow Image 6Slideshow Image 3Slideshow Image 7Slideshow Image 9Slideshow Image 14

Компаниите, чието доверие спечелихме ПДФ Печат Е-мейл

 

Благодарение на нашите специалисти с разнообразен опит и взаимнодопълващи се квалификации,наши клиенти са малки, средни и големи компании предимно от Европа и САЩ с дейности в най-различни сфери на икономиката:

 

  • Компании с дейност в областта на търговията, услугите, производството, застрахователното дело, рекламата, строителството;
  • Дружества с чуждестранно участие в капитала (Австрия, Германия, Великобритания, Белгия, Франция, Холандия, Испания, Гърция, Полша, Румъния, САЩ и др.);
  • Търговски представителства на чуждестранни компании;
  • Дружества с нестопанска цел.

 

Някои от открояващите се имена сред нашите клиенти и партньори са Щрабаг EАД, Суиспорт АД, Висман ЕООД, Форт Нокс ООД, Хайпро България ООД, Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП, Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, ОМ София ООД, Енвирохеми България ЕООД, Експириън България ЕАД, Иммофинанс ЕАД и много други.

 

Наблюденията ни показват нарастваща тенденция за търсене от страна на все повече компании на външно финансово-счетоводно обслужване и данъчно-правни услуги от специализирана в тези дейности организация. В АНТЕРА сме в състояние да мобилизираме успешно експертния потенциал на целия ни екип и да осигурим устойчиви предимства от аутсорсинга на тези дейности, както за малки и средни, така и за големи компании.